Do oceny kompetencji pracowników stosujemy metodę  Assessment  Centre  w różnych wariantach i z zestawieniem odpowiednio dobranych ćwiczeń i technik dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Oferujemy Państwu pomiar kompetencji pracowników metodą AC/DC w sesjach indywidualnych, jak i grupowych.

Proces przygotowania Assessment Centre każdorazowo odbywa się w następujących etapach:

  • Wybranie kompetencji do badania – zgodnie z modelem kompetencyjnym Klienta lub modelem kompetencyjnym Verto;
  • Przygotowanie odpowiednich ćwiczeń i narzędzi badawczych;
  • Przeprowadzenie oceny zgodnie z metodologią z udziałem odpowiedniej ilości konsultantów;
  • Uzgodnienie oceny poszczególnych uczestników;
  • Przygotowanie raportu zbiorczego dla Kierownictwa firmy i raportów indywidualnych;
  • Przekazanie informacji zwrotnych dla Kierownictwa Firmy i poszczególnych Uczestników.

Nasi najlepsi klienci