W ramach indywidualnego rozwoju Państwa pracownika oferujemy sesje coachingowe, jako bardzo skuteczną metodę rozwoju.

Coaching to proces wspierający rozwój zawodowy przynoszący bardzo dobre efekty. Najczęście stosowana metoda na stanowiskach menedżerskich. Jest  skuteczną metodą doskonalenia umiejętności interpersonalnych, przywódczych, menedżerskich  oraz podnoszenia efektywności w osiąganiu celów.

Metoda polegająca na odkrywaniu zasobów, które posiada pracownik w związku z czym jest procesem budzącym dużo pozytywnych emocji i zachęca do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

USŁUGA COACHINGU REALIZOWANA JEST POPRZEZ CYKL SPOTKAŃ Z CERTYFIKOWANYM COACHEM ICC.,

Każda sesja coachingowa trwa 90 minut. W trakcie sesji uczestnik pracuje nad swoimi celami zawodowymi bądź życiowymi. Cykl coachingowi trwa 6 – 10 spotkań najczęściej co dwa tygodnie.

Korzyści wynikające z coachingu dla uczestnika coachingu

  • Odkrywa potencjał osoby,
  • Pozwala na precyzowanie perspektyw osobistych i zawodowych;
  • Pozwala na osiągnięcie świadomości swoich celów i wartości, a przez to daje równowagę w życiu i relacjach.

Korzyści wynikające z coachingu dla organizacji:

  • Coaching wzmacnia organizację
  • Podnosi efektywność poszczególnych pracowników,
  • Zwiększa świadomość celów i wartości firmy wśród pracowników.