W obszarze doradztwa oferujemy usługi oceny obecnej sytuacji jaka występuje u klienta, poprzez kompleksowy dogłębny audyt HR ze wskazaniem miejsc do poprawy, a także usługi projektowania i wdrożenia nowych procesów HR. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji.

Najczęściej realizowane projekty w obszarze doradztwa to: 

  • Projektowanie strategii personalnej – wyznaczanie kierunków strategicznych w obszarze HR
  • Audyt funkcji personalnej – ocena prowadzonej strategii personalnej, potencjału pracowników, jak i procesów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Projektowanie modeli kompetencyjnych wspierających zarządzanie pracownikami oraz tworzenie narzędzi HR na bazie nowo powstałego modelu;
  • Projektowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych;
  • Projektowanie narzędzi rekrutacyjnych;
  • Projekty budowania zaangażowania pracowników;
  • Zarządzanie karierą, planowanie ścieżek kariery;
  • Programy rozwoju pracowników.

Nasi najlepsi klienci