Verto Sp z.o.o.

Kazimierzowska 52,

02-546 Warszawa

Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000314204
Kapitał zakładowy 50000
Regon 141505392
NIP: 524-266-12-22

Adres

SIEDZIBA

VERTO Sp. z o.o.
Ojrzanów, ul. Borowikowa 3
96-321 Żabia Wola

BIURO

VERTO Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 52
02-532  Warszawa

Kontakt

Adres e-mail: biuro@verto.org.pl