Ocena 360° umożliwia precyzyjne zebranie informacji na temat funkcjonowania w firmie danego pracownika na podstawie ankiety

Najczęściej przeprowadzana jest raz w roku i mogą uczestniczyć w niej przełożeni, podwładni, współpracownicy z innych działów oraz Klienci. Przeprowadzana jest  w sposób elektroniczny z wysoką poufnością.

Może być traktowana jako cykliczna ocena okresowa pracowników całej firmy lub tylko wydzielonych jej kluczowych grup (najczęściej managerów i kierowników).

Wykorzystuje się ją do przeprowadzenia jednorazowego audytu, potrzebnego do pozyskania wielostronnej, pogłębionej informacji o ocenianych pracownikach. Pozwala precyzyjnie ustalić potrzeby rozwojowe i szkoleniowe oraz podjąć trafne decyzje personalne (np. dotyczące awansu, przesunięcia).

KOrzyści dla firmy

  • Pomoc w podejmowaniu decyzji na podstawie szczegółowych danych z raportów indywidualnych i raportów zbiorczych;
  • Odpowiednia analiza informacji zawartych w raportach umożliwiająca planowanie rozwoju wszystkich uczestników projektu;
  • Narzędzie do budowania kultury organizacyjnej otwartej na konstruktywną informację zwrotną;
  • Uzyskanie obiektywnej, wieloaspektowej oceny kompetencji pracowników
  • Możliwość trafnego projektowania programów szkoleniowych.

Nasi najlepsi klienci