Nasze szkolenia pogrupowane są w następujących blokach tematycznych:

 • Szkolenia związane z rozwojem osobistym
 • Szkolenia dla menedżerów
 • Szkolenia dotyczące wizerunku
 • Szkolenia dotyczące obszaru sprzedaży
 • Szkolenie umiejętności technicznych: Excel, Access, Bazy danych, SAP.

Podchodzimy z pasją do uczenia innych, przywiązujemy bardzo dużą wagę do sposobu kształcenia oraz efektywności narzędzi z których korzystamy.

Rozwój osobisty

 • Umiejętności interpersonalne – praca w zespole
 • Skuteczny trening podejmowania decyzji
 • Osiąganie sukcesu
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
 • Zarządzanie czasem własnym i podnoszenie efektywności
 • Budowanie relacji biznesowych
 • Skuteczna komunikacja
 • Wywieranie wpływu – obrona przed manipulacją
 • Budowanie zaufania
 • Współpraca w grupie
 • Wypalenie zawodowe
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zmianą
 • Asertywność
 • Trening dla trenerów wewnętrznych

Zarządzanie pracownikami

 • Przywództwo i style zarządzania
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Relacja lider a menedżer
 • Budowanie i rozwój zespołów
 • Podnoszenie efektywności zespołu
 • Rola i zadania szefa
 • Rozmowy z pracownikami
 • Ocena roczna
 • Budowanie autorytetu
 • Relacja manager – coach
 • Zarządzanie przez coaching

Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy, osoby które oprócz imponującego doświadczenia mają doskonały warsztat trenerski.

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

 • Obsługa trudnego klienta
 • Pozyskiwanie klienta
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Merchandising

SZKOLENIA WIZERUNKOWE

 • Budowanie własnego wizerunku
 • Wystąpienia publiczne – sztuka przemawiania
 • Etyka w biznesie – savoir – vivre i dress code
 • Sztuka prezentacji
 • Media społecznościowe

Każde szkolenie jest projektowane na miarę organizacji, biznesu w jakim ta organizacja się porusza i grupy uczestników dla których projektujemy szkolenie.

SZKOLENIA HR

 • Rekrutacje oraz narzędzia rekrutacyjne
 • Assessment Centre i Development Centre
 • Model kompetencyjne procesy wdrażania
 • Budowanie wizerunku działu HR
 • Współpraca z klientem wewnętrzym
 • Wywieranie wpływu
 • KPI a dla HR
 • Budowanie strategii personalnej
 • Budowanie kultury organizacji

SZKOLENIA TECHNICZNE

 • Program Excel 3 poziomy: podstawowych, średniozaawansowany, zaawansowany.
 • Program Power Point 2 poziomy zaawansowania
 • Bazy danych, import danych, szkolenia obsługi SAP

Stale poszukujemy nowych metod, technik które wzbogacają naszą ofertę.

Nasi najlepsi klienci